Tandsanering en extracties

Tijdens de gebitssanering wordt het gebit ontdaan van tandsteen en tandplaque. Losse of ontstoken tanden worden verwijderd door middel van onze tand-unit. Verdenkt u uw huisdier van gebitsproblemen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een gratis gebitscontrole door één van onze dierenartsen.

Zij kunnen voor u inschatten of een gebitsreiniging of het maken van een dentale röntgenfoto zinvol is. Een dentale röntgen is niet altijd op voorhand nodig. Bij de meeste dieren wordt er meteen overgegaan tot het maken van een afspraak voor extractie van de nodige tanden.